Projekt Unijny

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest budowa nowej biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW, wytwarzającej energię

elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji w ilości:

  • energii elektrycznej: 4 030,25 MWh/rok od 2021 roku,
  • energii cieplnej: 4 606,00 MWh/rok od 2021 roku.

Celem szczegółowym jest m.in. wzrost zainstalowanej mocy elektrycznej o 0,49 MW oraz mocy cieplnej o 0,56 MW.

Efektem projektu będzie produkcja energii cieplnej, energii elektrycznej oraz pofermentu. Zaplanowane zostały następujące rezultaty bezpośrednie projektu:

  1.  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 6 037,19 ton/r
  2.  Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 20 916,00 GJ/rok

Wartość projektu: 7 785 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 4 926 920 PLN