Kariera

„Galaauto” Sp. z o.o. w czasie prowadzenia rekrutacji prosi kandydatów o podanie następujących danych:

– imię (imiona) i nazwisko;
– datę urodzenia;
– dane kontaktowe;
– wykształcenie;
– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie przez kandydata numeru telefonu lub adresu e-mail nie jest wymogiem ustawowym. Dobrowolne podanie tych danych przyspieszy kontakt. Jeśli nie otrzymamy tych danych, nie będziemy mogli dzwonić pod numer kontaktowy, czy wysłać wiadomości e-mail.

W przypadku kandydatów na stanowisko kierowcy C+E, dodatkowo prosimy o podanie informacji o dacie ważności:
– badań psychologicznych/medycyny pracy;
– szkolenia kwalifikacyjnego wstępnego/przyśpieszonego/okresowego;
– prawa jazdy;
– karty kierowcy.

„Galaauto” Sp. z o.o. ma prawo żądać od kandydata udokumentowania powyżej wskazanych danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych może być wycofana w dowolnym momencie.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych kandydatów znajdują się w “Informacji dla osób ubiegających się o zatrudnienie”.

„Galaauto” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy osoby/kandydatów, którzy prześlą swoje cv w czasie, kiedy „Galaauto” Sp. z o.o. nie prowadzi rekrutacji, iż ich dokumenty zostaną trwale zniszczone z chwilą ich otrzymania. Dlatego prosimy o sprawdzenie w zakładce kariera na stronie internetowej (lub na Facebook: Galaauto Sp. z o.o. Official Profil) informacji o prowadzonych bieżących rekrutacjach.